December 5, 2020

მარიამ შუბლაძე

ამჟამად სწავლობს სამაგისტრო საფეხურზე
December 5, 2020

მარიამ ცუცქირიძე

ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ინგლისურ ფილოლოგიაში
December 5, 2020

ნინო ჩაჩავა

სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ანგლისტიკის ფაკულტეტზე
December 5, 2020

ვალერი ოთხოზორია

კლინიკური ფსიქოლოგიისა და ფილოსოფიის მაგისტრი.
December 6, 2020

ნანა წოწონავა

ნონა დაიბადა 1997 წლის 28 იანვარს ქალაქ ბათუმში. 2015 წელს ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისური ფილოლოგიის განხრით.
December 6, 2020

ანა ბარიხაშვილი

ანა ამჟამად სწავლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე ისევ გერმანული ფილოლოგიის მიმართულებით...