; ; შ – Translators Club
December 5, 2020

მარიამ შუბლაძე

ამჟამად სწავლობს სამაგისტრო საფეხურზე
December 6, 2020

შორენა ჯიმშერიშვილი

შორენა სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ირანისტიკის განხრით. ეუფლება ინგლისურ, სპარსულ, პოლონურ და რუსულ ენებს.
December 6, 2020

თეა შურღაია

ირანისტი, მთარგმნელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი