ნანა წოწონავა
December 6, 2020
გიორგი რუსია
December 6, 2020
ყველას ჩვენება

ანა ბარიხაშვილი

ანა ბარიხაშვილი

დაიბადა 1997 წლის 31 ოქტომბერს; მიღებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი გერმანულ ფილოლოგიაში. ამჟამად სწავლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე ისევ გერმანული ფილოლოგიის მიმართულებით. ანა კარგად ფლობს გერმანულ, ინგლისურ და თურქულ ენებს. პროექტში მონაწილეობის მიღებამდე მას ჰქონდა მხოლოდ ფრანც კაფკას პარაბოლების თარგმნის გამოცდილება. პროექტის ფარგლებში კი მან თარგმნა არა მხოლოდ ფრანც კაფკა, არამედ ისეთი ავტორებიც, როგორებიც არიან ილზე აიხინგერი, ფრიდრიხ დიურენმატი და ვიქტორ ფრანკლი.

ელ. ფოსტა: a.barixashvili@gmail.com